BÜLTENİMİZE
ÜYE OLUN!

TERMİK SANTRALLER AĞI
 

AKTİVİSTİN ZULASI
 Küresel kamu düzeninin bekçileri açısından her şey lego gibi birbiriyle uyumlu olabilir, paketlenebilir, parçaların yerine yenileri ikame edilebilir.Şu sıralar yeni gezegenler arıyor dünyalılar. Bu dünyadan ümidi kestiler ama diğer yandan da her bir metrekaresini alınır satılır kılmadan da edemiyorlar. Bu yeni düzenleme çağında, insanı bugüne getiren yaratıcılık edimlerini top yekûn inkar eden bir sistemin kurulabileceği sanılıyor.
DEVAMINI OKU
-Göz göze geldiler, sormuş bulundu, yanıtı da aynı hızla aldı: -“gemiden atılacakları bekliyoruz!” - Fark etti ki, küçük harfler tedirgindi, “müsait bir yerde inecek var”, diyebildi.
DEVAMINI OKU
Konu ABD olunca en eleştirel olanlarımızı bile bir düşünce tembelliği kaplayıveriyor. Yorumlar “kim gelse fark etmez ki” ile “Amerika’dan değişim beklemek saflıktır” kolaycılığı arasına sıkışıp kalıyor. Sınıf, devlet, toplumsal cinsiyet vb. meseleleri için kullanılan analitik gözlükler, bol katmanlı analizler konu Birleşik Devletler olunca bir kenara bırakılıyor, koca ülke Washington’a, Senato ve onun çevresinde faaliyet gösteren lobi ve kurumlara indirgenip küresel imparatorluk yekpare olarak algılanıyor. ABD’yi içi kazan gibi kaynayan bir küresel imparatorluğun her daim sürprizlere açık başkenti olarak algılamak yerine, onu mutlak, muktedir ve değişmez bir güç merkezi olarak görme eğilimi ağır basıyor. Dolayısıyla, ABD içi güç dengelerini pek merak etmiyor, hegemonyanın daha karanlık hale gelebileceğini yahut tam tersine, yeni kıtadan heyecanlandırıcı bir şeyler çıkabileceğini, sanmıyoruz. Böylece, imparatorluğun merkezinde yer değiştiren cepheler, çatırdayan ittifaklar aynılaşıyor, toplumsal mücadeleler silikleşiyor.
DEVAMINI OKU
(Geçtiğimiz) Perşembe günü, Başkan Trump ilk bütçe önerisini açıkladı. “Önce Amerika: Amerika’yı Yeniden Muhteşem Kılmak için Bütçe Planı” (America First: A budget blueprint to make America Great Again”) başlıklı doküman, yeni yönetimin “federal harcamaların önceliklerini yeniden belirlemek” için yapılan planların; yani fonların bir dizi devlet kurumundan çekilip, savunma ve göçmenlere yönelik harcamaları artırmak için kullanımının çerçevesini çiziyor.
DEVAMINI OKU
Çevre adaleti ve Siyahların Yaşamı Değerlidir (Black Lives Matter) hareketleri birbirini tamamlıyor. İkisi arasında seçim yapmayı göze alamayız.
DEVAMINI OKU
18.01.2017 tarihli ve 2992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması ile ilgili 29.12.2016 tarihli ve 662 sayılı ilke kararının Anayasanın 63. Maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararı ve uluslararası anlaşmalara ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, koruma amacı bulunmadığından iptali gerekmektedir. 662 sayılı İlke Kararı iptali istemiyle Arkeologlar Derneği, Ekoloji Kolektifi Derneği ve TMMOB Mimarlar Odası davacı olduç 662 İlke Kararı'nı koruma yaklaşımıyla ve hukuki açıdan değerlendirecek olursak;
DEVAMINI OKU