• Ekoloji Kolektifi
  • Yorum yapılmamış

Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova – 21.05.2016/Yalova

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın değer bulmadığı bu günlerde bu hakkın kimler tarafından ne amaçla gasp edildiği her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Ekolojik krizin etkisini yaşayan insanlar tüm dünyada bu gidişata dur demeye çalışıyor, yaşam haklarını gasp eden sermayeye, hükumetlere, şirketlere karşı mücadele ediyorlar. Bu mücadeleyi daha da güçlü bir hale getirmek için “Ekolojik Kriz ve İklim Adaleti”ni Yalova özelinde konuşmaya davet ediyoruz!
EKOLOJİK KRİZ, İKLİM ADALETİ ve YALOVA
21.05.2016
1. OTURUM
13.00-14:30

Yerel Ekoloji Hareketleri Ve Yurttaşlık Hakları:
Algı Bilgi Ve Mücadele Olasılıkları

Bengi Akbulut – Ekoloji Kolektifi Derneği

Yalova Örneğinde Termik Santral Ve Kimya Sanayi.
Zararlar, Riskler Ve Hukuki Süreç

Av. Safiye Yüksel – Yalova Platformu

Termik Santrallere Karşı Kent Hareketi Pratikleri:
Bursa Örneği
Murat Demir – Doğa Der

2. OTURUM
14:30-15:30

Taş Ocaklarının Yalova’daki Genişlemesi Ve Zararları
Hakim Menteş – Yalova Platformu

Termik Santraller Ve Halk Sağlığına Etkileri
Yrd.Doç.Dr. Alpaslan Türkkan – Uludağ Üniv, Halk Sağlığı A.B.D

Paris İklim Zirvesi Ve Sonrasında
Avrupa’daki İklim Hareketleri
Elif Gündüzyeli – Uluslararası İklim Eylem Ağı

3. OTURUM
15.30- 16:30

FORUM

YALOVA BAROSU TOPLANTI SALONU
Fatih Cad. Asmaz Plaza No:20 5.Kat YALOVA
Tel: 0.226.812 49 86

Yazar Ekoloji Kolektifi

Bir cevap yazın