• eminbaristarim
  • Yorum yapılmamış

Bakanlık Bilgileri Kamuyla Paylaşmıyor

Ekoloji Kolektifi’nin geçtiğimiz Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusunda, Yalova’daki kurulu olan ve kurulması planlanan termik santrallerin kurulu gücü ve emisyon oranları hakkında bilgi talep edildi. Bakanlık, kendi görev alanı olan bu konuda bilgi vermekten kaçınarak “web sitemizden ulaşabilirsiniz” yanıtını verdi.

Ekoloji Kolektifi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptı bilgi edinme başvurusunda, Yalova bölgesindeki termik santrallerin emisyon oranları hakkında bilgi istendi. Bakanlığın kendi görevi olarak bu soruya bilgilerin ne zaman, nerede yayınlandığı ve nasıl ulaşılacağı şeklinde cevap vermesi gerekirken, “web sitemizden ulaşabilirsiniz” dendi ve web sitesi üzerinden bilgilere ulaşmak da mümkün olmadı.

Bakanlığın verdiği eksik bilgi üzerine BEDK (Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu)’ya yapılan itiraz başvurusunun sonucunda, bakanlığın bu bilgilere erişim sağlamadığı kabul edildi ve bilgilerin bakanlık tarafından paylaşılması gerektiğine karar verildi.

Bakanlık bilgiyi “sehven” paylaşmış!

BEDK’nın açık kararının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekoloji Kolektifi’nin yaptığı bilgi edinme başvurusunda emisyon oranları ile ilgili sorulan soruya verilen cevabın hukuka uygun olduğunu belirtti ve “web sitemizden ulaşabilirsiniz” bilgisinin “sehven” yani yanlışlıkla yazıldığını öne sürdü.

Bakanlık, “… konu hakkında her hangi bir mahkeme kararının olmaması, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği madde 25 gereğince ve istenilen işletmelere ait emisyon raporlarında ‘ölçüm yapan laboratuvarların yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz’ ibaresinin bulunması nedeniyle emisyon raporlarının gönderilemediği hususu belirtilmektedir. “ diyerek, bilgilerin paylaşılmasını tekrar reddetti.

Kamu Yararı Olduğu Ortada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bilgileri paylaşmaması üzerine Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, “ …söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşımında kamu yararı bulunduğu…”nun altı çizildi.

Bakanlık kendi savunmasını yaparken, emisyon bilgilerinin paylaşılmasının Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” ilkesine uymadığını ve bu bilgilerin “Ticari Sır” kapsamına girdiğini öne sürdü fakat bu da mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmadı ve yürütmenin durdurulmasına karar verildi.Yürütmeyi durdurma kararının ardından Ankara 15. idare mahkemesi aynı gerekçelerle iptal kararı verdi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bilgileri paylaşmamak için sunduğu nedenleri yürütmeyi durdurma kararında olduğu gibi hukuka aykırı buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkemenin Yürütmeyi Durdurma kararı alması üzerine, Ekoloji Kolektifi’nin talep ettiği bilgileri BEDK’nın usullerine uygun olarak detaylı bir şekilde paylaştı.

Bakanlık Emisyon Ölçümleri Yapmak Zorunda

Emisyon ölçümlerini düzenli olarak yapmak, ardından bu bilgileri kamuyla paylaşmak ve kamu tarafından denetlenmesini sağlamak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana görevlerinden bir tanesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. Maddesi ve İklim Değişikliği Eylem Planı ve Stratejik Planı’na göre; zamanla oluşan kent kirliliğini artıran ve kentin yaşanabilirliğini etkileyen bu verileri Bakanlığın raporlaması ve kamuyla paylaşarak kamunun bu bilgileri denetlemesini sağlaması gerekiyor.

Yazar eminbaristarim

Bir cevap yazın