• Ekoloji Kolektifi
  • Yorum yapılmamış

Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil

DOSAB Termik Santrali için verilen ÇED Olumlu Kararı’nı iptal eden Bursa 2. İdare Mahkemesi, 5 Mayıs’ta verdiği kararda, kaynağı, miktarı, nasıl yakıldığı belli olmayan kömür numuneleri üzerinden elde edilen raporlama ve hesaplamaların gerçekçi olmadığı gerekçesine dayandı.

Bursa’da DOSAB Termik Santrali’ne Hayır Platformu’nun öncülüğünde Odalar, Ekoloji Kolektifi Derneği ve Bursa halkıyla beraber Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) kurulması planlanan DOSAB Termik santraline karşı yürütülen hukuki mücadele zaferle sonuçlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın DOSAB Termik Santrali için verdiği “ÇED Olumlu Kararı”, Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından 5 Mayıs’taptal edildi.

DOSAB Termik Santrali projesi için geçtiğimiz Temmuz ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı alındı. DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu, ÇED Olumlu Kararı’nın iptal edilmesi için Bursa İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Bursa 2. İdare Mahkemesi, 19 Ekim 2015’te, keşif incelemesi sonrasında tekrar karar vermek için ÇED Olumlu kararının yürütmesini durdurmuştu. Bilirkişilerce hazırlanan raporu inceledikten sonra, yürütmeyi durdurma kararını gözden geçiren Mahkeme, 11 Mart’ta, tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, 5 Mayıs’ta verdiği karar ile DOSAB Termik Santrali Projesi için verilen ÇED Olumlu kararını iptal etti.

DOSAB Termik Santrali Projesi için hazırlanan nihai ÇED raporundaki, birçok eksik, hatalı, gerçek dışı bilgilerin bulunduğuna dair bilirkişi raporu esas alınarak verilen iptal kararında, kaynağı, miktarı, nasıl yakıldığı belli olmayan kömür numuneleri üzerinden elde edilen raporlama ve hesaplamaların gerçekçi olmadığı önemle vurgulandı. İptal kararının bu kısmı, ÇED raporlarında hammadde sorununu aşmak için  “Kömürün temin edileceği ülkeler ve bölgelerin Rusya başta olmak üzere, Kolombiya/Güney Amerika, Güney Afrika, vb. olması öngörülmektedir” ifadelerine sığınan ithal kömüre dayalı termik santraller için de önem arz ediyor.

Davaya ilişkin hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü sırada; Ekoloji Kolektifi adına Avukatlar Fevzi Özlüer, Cömert Uygar Erdem ve Hülya Yıldırım tarafından hazırlanan ve DOSAB Platformu’na sunulan rapor ile Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı sizlerle paylaşıyoruz.

Önder Algedik’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Yazar Ekoloji Kolektifi

Bir cevap yazın