• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

Urgenda İklim Değişikliği Davası

Ekoloji Kolektifi, 886 kişi ve Urgenda Vakfı tarafından Hollanda Hükümeti’ne açılarak tarihi bir karara imza atan iklim davasını kitaplaştırdı.

İndirmek için tıklayın!

Benzeri pek çok davaya örnek olması bakımından öncü nitelik taşıyan Urgenda davası 2013’te 886 kişi ve Urgenda Vakfı tarafından açılmış ve dava sonucunda Hollanda Hükümeti aleyhine karar verilmişti. Devletin küresel iklim değişikliği ile mücadele için yeteri kadar iddialı bir hedef koymadığı, 2020 için öngörülen emisyon azaltımı hedefinin uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğu belirtilmiş ve Hükümete 2020 sonuna kadar 1990 emisyon oranlarına kıyasla en az %25 azaltım gerçekleştirmesi emredilmişti.

Ekim 2018’de ise Lahey İstinaf Mahkemesi, bu hükmü onamakla kalmadı, ayrıca Hükümetin tutumunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkına ilişkin 2. maddesi ile özel hayat ve aile hayatı hakkına ilişkin 8. maddesine de aykırı olduğu kanaatine vardı.

Söz konusu istinaf mahkemesi kararına yönelik olarak Ekoloji Kolektifi Derneği, “Urgenda İklim Değişikliği Davası” yayınını hazırladı. Kararın birebir çevirisinin yanı sıra, karara yönelik değerlendirmeler içeren bir makaleye de yer veren bu yayın vasıtasıyla, hukuki açıdan gerek usule gerek esasa ilişkin pek çok önemli değerlendirme içeren kararın Türkiye’deki ilgililere yol göstermesi amaçlandı. Kararın gayri resmi İngilizce çevirisinden Türkçe’ye birebir çevirisini Avukat Serde Atalay yaptı. Karara yönelik değerlendirme ve açıklamalar içeren ve orijinali The Conversation’da yayımlanan makaleyi ise Axel Gosseries ve Refia Kadayıfçı Kaya kaleme aldı.

“Urgenda İklim Değişikliği Davası” yayınının tüm ilgililere faydalı olması ve Türkiye’de yeni hukuki tartışma zeminleri oluşturması dileğiyle, iyi okumalar.

Yazar cuerdem