• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

AB’ye Karşı Bir Dava Daha: Orman Yakılarak Elde Edilen Büyokütle Yenilenebilir Enerji Değildir!

Halihazırda People’s Climate Case (Halkın İklim Davası) ile karşı karşıya olan Avrupa Birliği, bir başka önemli davada daha davalı konumuna düştü. Estonya, Fransa, İrlanda, Romanya, Slovakya, İsveç ve ABD’den bir grup davacı 4 Mart’ta AB’ye karşı AB Genel Mahkemesi’nde bir dava açarak birliğin yenilenebilir enerji direktifindeki biyokütleye ilişkin düzenlemelerin hukuka aykırılığını öne sürdü. Davacılar arasında gerçek kişiler ile çeşitli sivil toplum örgütleri bulunuyor.

Davanın temel iddiası, AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının çok büyük bir kısmını oluşturan orman kaynaklı (ağaçların yakılmasıyla elde edilen) biyokütle enerjisinin yenilenebilir enerji kategorisinde (bir diğer deyişle karbon nötr) kabul edilmesinin iklim değişikliğini kötü yönde etkilediği. Davacılar mevcut bilimsel verilerin, ağaç yakılması suretiyle elde edilen biyokütlenin kömürden 1.5 kat ve doğal gazdan 3 kat daha fazla CO2 salımına neden olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor.

Açılan davada, AB’nin, geçtiğimiz sene güncellediği Yenilenebilir Enerji Direktifinde (RED II, 2018/2001/EU) söz konusu biyokütle enerjisine yenilenebilir enerji kaynağı olarak yer vermesinin, AB Anlaşmasının 191(1). Maddesinde düzenlenen çevre politikasına aykırı olduğu savunuluyor. Söz konusu hükme göre ise birliğin çevre politikasının çevrenin kalitesinin korunmasına ve geliştirilmesine ve özellikle de iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunması gerekiyor. Ancak davacılar, direktifteki mevcut düzenleme ile biyokütlenin yenilenebilir enerji kaynağı olarak AB enerji tedarikinde muhafazasının sağlanmasının bu hükümle çeliştiği ve iklim değişikliğini kötüleştirdiği, ayrıca biyokütle enerjisinin üretimine yönelik faaliyetler nedeniyle sağlıklarına, geçimlerine, topluluklarına ve kültürel geleneklerine zarar verildiği iddiasında.

Davanın kazanılması halinde biyokütle artık AB’nin “%32 yenilenebilir enerji” şeklindeki 2030 hedeflerinin bir parçası olarak yenilenebilir enerji sayılamayacak ve birlik çevre dostu enerji için güneş ve rüzgâr enerjisiyle yetinmek zorunda kalacak.

Kaynak: https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-dragged-to-court-for-backing-forest-biomass-as-renewable-energy/ Ayrıca FERN tarafından yayınlanan davaya ilişkin basın açıklaması için bakınız: https://www.fern.org/news-resources/lawsuit-seeks-to-remove-forest-biomass-from-eus-renewable-energy-directive-901/

Fotoğraf: https://www.fern.org/news-resources/lawsuit-seeks-to-remove-forest-biomass-from-eus-renewable-energy-directive-901/

Yazar cuerdem

Bir cevap yazın