• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

Urgenda Davasında Temyiz Süreci Devam Ediyor

Lahey İstinaf Mahkemesi’nin Ekim 2018’de verdiği tarihi karar ile dünya genelindeki pek çok iklim davasına ilham veren Urgenda iklim davasında istinafı kaybeden Hükümet, hatırlanacağı üzere Ocak 2019’da bu kararı ülkenin nihai yargısal karar mercii olan Yüksek Mahkeme nezdinde temyize götürmüştü.

Urgenda’nın internet sayfasındaki bilgiye göre, istinaf kararına temel itirazının istinaf mahkemesinin güçler ayrılığı ilkesine saygı göstermeyerek yetkisini aştığı yönünde olduğunu dile getiren Hükümet temyiz isteminde ise istinaf kararındaki pek çok hususa itiraz etti. Özellikle de Hükümetin, mahkeme tarafından kendisine yüklenen, vatandaşları için çevreyi korumaya yönelik bir “özen yükümlülüğü” olduğu hususuna itiraz ettiği belirtildi.

Temyiz süreci bu bültenin hazırlandığı süreçte halen devam ediyor ve 12 Nisan’da Urgenda, Hükümetin iddialarına karşı yazılı savunmasını sundu. Temyiz duruşması Yüksek Mahkeme önünde 24 Mayıs tarihinde görülecek. İstinaf kararından farklı olarak Yüksek Mahkeme’nin sadece temyize konu hukuki noktaları ele alıp karara bağlayacağı ve olgusal inceleme yapmayacağı temyiz kararının sonucunu merakla bekliyoruz.

Bakınız: https://www.climateliabilitynews.org/2019/05/28/urgenda-netherlands-emissions-human-rights/

Urgenda internet sayfasındaki dava kronolojisi için: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/

Urgenda istinaf kararının Ekoloji Kolektifi tarafından basılan Türkçe çevirisini içeren yayına erişmek için: http://ekolojikolektifi.org/portfolio/urgenda-iklim-degisikligi-davasi/

Fotoğraf: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/

Yazar cuerdem

Bir cevap yazın