• özlem ışıl
  • Yorum yapılmamış

Eylülden Bu Yana Öne Çıkan Birtakım Gelişmelere Hızlı Bir Bakış: Alman İklim Davası Reddedildi

Avrupa’da Urgenda sonrası birbiri ardına açılan iklim davalarından biri olan ve Greenpeace Almanya ile üç çiftçi aile tarafından Alman Anayasası temelinde Hükümete karşı açılan dava, Berlin İdare Mahkemesi tarafından 31 Ekim 2019’da ilk derecede reddedildi (Dava hakkında detaylı bilgi için Ocak-Şubat 2019 Bültenine bakınız).

Dava, özetle, Alman Hükümetinin 2020 emisyon azaltım hedeflerini karşılayamayacak olmasının çiftçi ailelerin temel haklarını ihlal ettiği iddiasına dayanıyor. Dava nihayetinde Hükümete iklim politikasını oluşturma ve gerçekleştirme konusunda takdir tanınması gerektiği belirtilerek reddedilse de mahkeme iki önemli tespitte bulunmuş oldu: Hükümetin iddiasının aksine, iklim değişikliği bir insan hakları meselesi ve prensip olarak mahkemeler önünde davaya konu edilebilme kabiliyetini haiz.

Davacılar temyiz ihtimalini değerlendiriyor. Gelişmeler için takipte kalın.

Kaynak: https://www.climateliabilitynews.org/2019/10/31/germany-climate-case-dismissed/

Davanın web sayfası için: https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/german-climate-case

Fotograf: https://www.independent.ie/business/farming/forestry-enviro/environment/greenpeace-backed-german-farmers-sue-government-for-not-tackling-climate-change-fast-enough-37464599.html

Yazar özlem ışıl