• özlem ışıl
  • Yorum yapılmamış

İrlanda İklim Davası’nda (İstinafa ve) Temyize Gidildi

İrlanda’da Hükümetin sera gazı emisyonu azaltım planının iklim değişikliğiyle mücadelede etkili olması bakımından yeterli olmadığı iddia edilmiş ve İrlanda hukuku çerçevesinde Friends of the Irish Environment liderliğinde “İrlanda İklim Davası” açılmıştı. Eylül ayında ilk derecede reddedilen dava için 22 Kasım 2019’da (istinafa ve) temyize gidildi. (Dava hakkında daha fazla bilgi için, Ocak-Şubat 2019 Bülteni’ne bakınız.)

Hükümetin planının sağlıklı çevre hakkını ihlal ettiğine ilişkin bir tespitte bulunulamayacağının ve iklim değişikliğiyle mücadelede uygun yöntemi seçme bakımından Hükümete takdir yetkisi tanınması gerektiğinin belirtildiği karara karşı hem istinaf mahkemesi nezdinde hem de doğrudan aşama atlanarak ülkenin en yüksek yargı mercii olan Yüksek Mahkeme nezdinde ayrı ayrı istinaf ve temyiz taleplerinde bulunuldu. İstinafa da başvurulmakla birlikte, ayrıca bu aşama görülmeden davanın direkt Yüksek Mahkeme’ye taşınması, süreci hızlandırmak adına atılmış stratejik bir adım ve bunun başarılı olması için söz konusu başvuruya Yüksek Mahkeme’nin kendisinin izin vermesi gerekiyor. Yüksek Mahkeme’nin bu konudaki kararını önümüzdeki aylarda vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen duruşmada halkın inanılmaz bir destek vererek sahiplendiği dava için açılan dilekçeye 18.000’den fazla kişi imza atmış durumda. İstinaf ve temyiz başvurularının sonucu ne olacak, merakla bekliyoruz.

Kaynak: https://greennews.ie/climate-case-appeal/

Davanın web sayfası için ve destek dilekçesine imza atmak için: https://www.climatecaseireland.ie

Fotoğraf: https://www.climatecaseireland.ie/climate-case/#about-the-case

Yazar özlem ışıl