Selena Kömür Santrali Üretim Lisansı İptal Edildi

Selena isimli şirket Hatay’ın Erzin ilçesinde kurmayı planladığı Selena Termik Santrali projesinin yapımından vazgeçti. Projeye ait üretim lisansı EPDK tarafından sonlandırıldı. Selena Üretim A.Ş tarafından kurulması planlanan Selena Kömür Santrali Projesi üretim lisansı 15.06.2017 tarihli EPDK Kurul Kararı ile sonlandırıldı. 29.03.2017 tarihli ve 6956-3 sayılı kurul kararı ile 09.08.2012 tarihli ve EÜ/3989-3/2419 numaralı üretim lisansı…

Ağustos 25, 2017
Yorum yapılmamış
Arkeolojik Sit Alanlarında Güneş Enerji Santralleri Kurulamaz

Danıştay 14. Dairesi, I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrallerinin kurulmasına izin veren, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 662 sayılı İlke Kararının yürütmesini durdurdu. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, alanda bilimsel kazı planlanmıyorsa ve yüzeyde taşınmaz kültür varlığı görünmüyorsa koruma bölge kurulunun görüşüyle arkeolojik sit alanlarında Güneş Enerji Santrallerinin kurulabileceğine karar vermişti. Mimarlar…

Ağustos 22, 2017
Yorum yapılmamış
Trump, Paris İklim Anlaşmasından Çekildiğini Açıkladı

Paris çerçevesinde ABD, gönüllü olarak sera gazı emisyonlarını yüzde 26-28 oranında azaltmayı ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda üç milyar dolar katkıda bulunmayı taahhüt etti. Trump, bu emisyon hedeflerini gerçekleştirmeyi merkezine alan Obama dönemi politikalarını geri almaya başlamış durumda. Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeyi planladığını duyurdu. Trump şimdiden önemli…

Haziran 2, 2017
Yorum yapılmamış
Ridhima Pandey’den Hindistan Hükümeti’ne İklim Davası

Dokuz yaşındaki Ridhima Pandey, Hindistan Hükümeti’ne iklim için iddialı bir adım atmakta başarısız olduğunu gerekçe göstererek dava açtı. Ridhima Pandey, hükümetin gelecek nesiller için gezegeni kurtarmasını istiyor. Dokuz yaşındaki Ridhima Pandey, Hindistan hükümetinin iklim değişikliği etkilerini azaltmak konusunda kendisine ve Hindistan halkına olan sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olduğunu dile getiren dava dilekçesi ile Hindistan Hükümeti…

Nisan 24, 2017
Yorum yapılmamış
Güney Afrika’nın İlk İklim Değişikliği Davasında Karar

Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasında, Thabametsi kömürlü termik santraline, iklim değişikliğine etkilerinin gerektiği gibi değerlendirilmeden izin verilmesi hukuka aykırı bulundu. PDF Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasında, Kuzey Gauteng Yüksek Mahkemesi, Earthlife Africa Johannesburg (ELA) ‘un lehine karar verdi. Kuzey Gauteng Yüksek Mahkemesi, Thabametsi kömürlü termik santraline, iklim değişikliğine etkilerinin gerektiği gibi değerlendirilmeden izin verilmesini…

Mart 13, 2017
Yorum yapılmamış
Güney Afrika’nın İlk İklim Değişikliği Davasının Birinci Duruşması Bu Perşembe Görülecek

Earthlife Afrika’nın, Thabametsiz Enerji Santrali’nin ÇED süreci işletilmeden faaliyete geçmesini önleme talebiyle açtığı davanın ilk duruşması, 2 Mart Perşembe günü görülecek. Dava, Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davası niteliğini taşıyor. Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasının ilk duruşması, önümüzdeki Perşembe günü Pretoria Yüksek Mahkemesinde görülecek. “Earthlife Afrika” isimli sivil toplum örgütü tarafından açılan davada; Thabametsi…

Şubat 28, 2017
Yorum yapılmamış
Toplum Çıkarını Gözeten Demokratik Bir Enerji Programı İçin Planlama

Toplum çıkarını gözeten demokratik bir enerji programı için, sektörde bütünleşik kaynak planlaması zorunludur. Bu planlama; enerji üretiminin dayanacağı kaynakların seçimi, enerji tüketim eğilimlerinin incelenmesi, talep tarafı yönetim uygulamalarının üzerinde yoğunlaşma, enerjinin daha verimli kullanımı, çevreye verilen zararın asgari düzeyde olması, yatırımın yapılacağı yerde yaşayan insanların hak ve çıkarlarının korunması vb. ölçütleri gözeterek; demokratik katılım mekanizmalarıyla…

Ocak 13, 2017
Yorum yapılmamış
EPK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine İlişkin Görüşlerimiz

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle bir iç hukuk kuralı hâline dönüşecek değişiklik hükümlerinin bir denetimsizlik ortamı yaratacağına dikkat çekerek hukukî raporumuzu bilgilerinize sunuyoruz. Doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadan, herkesin çevresel adalet içerisinde hakça yaşayabilmesi için enerji kim için, ne kadar sorularının öncelikle sorulması ve enerji planlamalarını tüketim ilişkileriyle bir…

Haziran 3, 2016
Yorum yapılmamış
Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova Paneli

Ekoloji Kolektifi, Yalova Platformu ve Yalova Barosu’nun organizasyonunu yaptığı “Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova” paneli, 21 Mayıs Cumartesi günü Yalova Barosu Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Panele, birçok farklı organizasyon konuşmacı olarak katıldı. Ekoloji Kolektifi, Yalova Platformu ve Yalova Barosu’nun birlikte organize ettiği “Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova” başlıklı panel 21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirildi….

Mayıs 31, 2016
Yorum yapılmamış
Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil

DOSAB Termik Santrali için verilen ÇED Olumlu Kararı’nı iptal eden Bursa 2. İdare Mahkemesi, 5 Mayıs’ta verdiği kararda, kaynağı, miktarı, nasıl yakıldığı belli olmayan kömür numuneleri üzerinden elde edilen raporlama ve hesaplamaların gerçekçi olmadığı gerekçesine dayandı. Bursa’da DOSAB Termik Santrali’ne Hayır Platformu’nun öncülüğünde Odalar, Ekoloji Kolektifi Derneği ve Bursa halkıyla beraber Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde…

Mayıs 26, 2016
Yorum yapılmamış