LATEST NEWS

İklim Mülteciliği ve Teitiota Kararı – Mehmet Mücteba Göktaş

Bu yazı 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Konvansiyonu çerçevesinde Mülteci kavramı ve iklim mülteciliğinin konvansiyondaki mülteci kavramı çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu, bazı ülkelerin iç hukukunda iklim mülteciliği ile ilgili düzenlemelerin varlığı ve yarı adli yapıya sahip uluslararası bir denetim organı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin yakın tarihli önemli bir kararı olan Ioane Teitiota...

Salgın Ekseninde Eşitsizlikler ve Ayrıcalıklar – Ekin Sakin&Duygu Kural

Koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde, tıpkı iklim krizinde olduğu gibi salgının etkilerinin de küresel eşitsizliklerle paralel olarak ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Salgın, evde kalma hali, işlerin ve hayatın yavaşlaması, hava kirliliğinin ve çevreye verdiğimiz tahribatın ne denli büyük olduğunu bir kez daha  görmemize imkan tanıdı. Bu süreçte kaydedilen uydu görüntülerinin[1] hava kirliliğindeki azalmayı gözler önüne sermesi  örneklerden...

MART 2020 TERMİK SANTRAL GÜNDEMİ

Mart 2020 Termik Santral Gündemi belgesinde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Termik Karşıtı Mücadeleler” “Kararlar ve izin süreçleri,” ve “Kazalar, kirlilik ve etkiler” başlıkları altında; Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmelere, yönelim değişikliklerine ve karar alma süreçlerine, Termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ilgili kararlara ve diğer konulardaki yargı kararlarına, Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santrallerin yol...

Krizin İçinden, Ardına

Editörden, Kovid-19 salgını hemen her gün normalde kendine has sorunları, çözümleri, gerçeklikleri ve eleştirileriyle herhangi bir mesele üzerine yapılan tüm değerlendirmelerin bir sağlık krizi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesine neden oluyor. Kiminde eleştirilerimize somut bir örnek, kiminde öngörülerimize zemin oluşturan bu salgının yaşam hakkımız söz konusu olduğunda farkında olmamız gereken tüm açılarıyla gerçekleri en çıplak halinde önümüze...

Kovid-19 Sonrası İklim Krizini Gerçek Bir Kriz Olarak Ele Almak – Nilsun Gürsoy

Küresel Kovid-19 salgını bizlere, devletlerin kriz kapıda olduğunda tüm ülke ekonomisini durdurmak da dahil olmak üzere olağanüstü önlemler alabileceğini gösterdi. Bir yandan Kovid-19’a karşı alınan önlemler giderek sıkılaşırken, hemen her yerde tartışılan konulardan biri de, iklim krizi de gerçek bir kriz olarak ele alınsaydı, şimdiye kadar ne kadar yol almış olabileceğimiz. Gerçekten de bugüne kadar...

Yeşil soy-cimek insanlardır![1] – Ceren Gamze Yaşar

Gıda Tedarik Zinciri ve Salgının Olası Etkileri Besin zinciri konusunu fen bilgisi dersinden hatırlarsınız, hani şu bir piramit halinde canlıların birbirini yediği, avlayan-avlanan ilişkisinin betimlendiği, kendimizi insanlar olarak en üst basamağında görmek istediğimiz ancak bizi de avlayanlar olduğu için tam olarak orada duramadığımız zincir. Bu zincirde hamsilerle domuzlar arasında bir yerdeyiz[2] ve tam bu yerin...