Alaska ve Louisiana Yerlilerinin İklim Adaleti Mücadelesi

ABD’nin Louisiana ve Alaska eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde yerleşik birtakım yerli kabileler tarafından, ABD federal hükümetine karşı, hükümetin bu kabileleri iklim değişikliğinin neden olduğu yerinden zorla edilme riski başta olmak üzere pek çok insan hakları ihlallerine karşı korumadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler nezdinde 15 Ocak 2020 tarihli önemli bir başvuruda bulunuldu. Yerli halkların temel hak ve özgürlükleri…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Almanya’da Yeni Bir İklim Davası

Kasım/Aralık 2019 Bülteninde yer verdiğimiz, Almanya’da Greenpeace liderliğinde üç çiftçi aile tarafından açılan davanın Ekim 2019’da reddedilmesinden sonra ülkede bir grup genç, hükümete karşı yeni bir dava açarak önemli bir hamlede bulundu. Ülkede ilk davanın reddinden çok kısa bir sonra yürürlüğe giren yeni “iklimi koruma yasasına” karşı Alman Federal Anayasa Mahkemesi nezdinde ocak ayında açılan…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Juliana v Birleşik Devletler Davası: Hala Umut Var

İklim değişikliğiyle mücadelede yetersizlikleri nedeniyle dünya genelinde hükümetlere karşı açılan davaların en önemlilerinden olan Juliana v. Birleşik Devletler davası, 17 Ocak 2020 tarihli kritik bir kararla temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. 2015 yılında 21 genç davacı tarafından başlatılan dava, özetle, ABD federal hükümetinin fosil yakıt endüstrisini teşvik etmek ve desteklemek suretiyle iklim değişikliğine katkıda bulunduğu ve…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Kuzey Kutbu’nda Sondaja Devam, Fakat Norveç Hükümetin Sorumlu Tutulması Hala Mümkün

Norveç’te Kuzey Kutbu’ndaki petrol sondaj faaliyetlerine karşı 2016’dan beri süregiden davada, ocak ayında tam anlamıyla zafer sayılamayacak olsa da önemli tespitlere yer veren bir karar çıktı. Norveç hükümetinin on üç petrol şirketine Kuzey Kutbu’nda petrol sondaj ruhsatı vermesi nedeniyle Norveç Anayasasının sağlıklı çevre hakkını düzenleyen hükmüne ilk kez dayanılarak açılan davada, petrol ve gaz sondajına…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Fransa’da Total’e Karşı Yeni Dava

Fransa’da hükümete karşı açılan Yüzyılın Davası (Mart/Nisan 2019 bültenine bakınız) sürerken, söz konusu davada da başrolü üstlenen Notre Affaire à Tous ile birlikte pek çok sivil toplum örgütü ve yerel yönetimden önemli bir dava hamlesi daha geldi. Fransız petrol devi Total’e karşı açılan dava ile Fransa’da ilk kez bir petrol şirketi iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
İrlanda İklim Davasında Olumlu Gelişme

Eylül 2019’da ilk derece tarafından reddedildikten sonra davacılar tarafından doğrudan Yüksek Mahkeme’ye taşınan İrlanda İklim Davasında olumlu bir gelişme yaşandı (davaya ilişkin şu ana kadar yaşanan gelişmeler hakkında bilgi için geçmiş bültenlere bakınız). Yüksek Mahkeme, 14 Şubat 2020 tarihli kararıyla iklim değişikliğinin teşkil ettiği “acillik derecesinden” bahisle İrlanda hükümetine karşı açılan davayı görmeyi kabul etti….

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Avusturya’da Havacılık Yakıtlarına Vergi Muafiyetine Karşı Yeni Bir İklim Davası Açıldı

Greenpeace Avusturya önderliğinde Avusturya’da mart ayında açılan dava, havacılık yakıtına yönelik ulusal vergi muafiyetlerini hedefliyor. Söz konusu politikanın hava yolu ile ulaşımı ucuz hale getirerek emisyonları arttırdığını ve dolayısıyla iklim krizini kötüleştirdiğini savunan davacılar, Avusturya hükümetinin, vatandaşlarının insan haklarını ihlal ettiğini öne sürüyorlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinin (özel hayata ve aile hayatına saygı…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
ŞUBAT 2020 TERMİK SANTRAL GÜNDEMİ

 Şubat 2020 Termik Santral Gündemi belgesinde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Termik Karşıtı Mücadeleler” “Kararlar ve izin süreçleri,” ve “Kazalar, kirlilik ve etkiler” başlıkları altında; Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmelere, yönelim değişikliklerine ve karar alma süreçlerine, Termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ilgili kararlara ve diğer konulardaki yargı kararlarına, Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santrallerin yol…

Mart 23, 2020
Yorum yapılmamış
Ekolojik Hakların İhlalinde Bir Başka Boyut: Temel Haklar ve Yıldırma Politikaları – Ekin Sakin

Yaşam alanlarının yok olmasına karşı mücadele eden yurttaş gruplarının, süreç içerisinde yaşam hakkını ihlal eden şirketlerin dışında bir de devlet şiddeti ile mücadele etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bu kapsamda aslında mevcut hak ihlallerine karşı temel hak ve özgürlükler kapsamında yürütülen mücadele ve davalara, yurttaşları yıldırma amacıyla pek çok suç isnat ediliyor.  En yüksek karı elde…

Mart 9, 2020
Yorum yapılmamış
İtibarsızlaştırma ve İklim Şüpheciliği – İlayda Gülsüm Çamlı

“19. Madde – İfade özgürlüğü 1. Herkesin, bir müdahale ile karşılaşmaksızın fikirlere sahip olma hakkı vardır. 2. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak bir kimsenin ülke hudutlarıyla sınırlanmaksızın sözlü, yazılı veya basılı veya sanatsal ürün şeklinde veya kendi tercih ettiği başka bir iletişim vasıtasıyla her türlü bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğünü…

Mart 9, 2020
Yorum yapılmamış